اتاق های هتل

اتاق شش تخته

این اتاق بزرگ  دارای یک تخت دبل و چهار تخت سینگل ساخته...

از: 2,310,000 تومان شب

اتاق سه تخته (تریپل)

این اتاق بزرگ  دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل و...

از: 1,760,000 تومان شب

دو تخته دابل

این اتاق بزرگ  دارای یک تخت دبل مجهز شده . این اتاق...

از: 1,540,000 تومان شب